Întrebare parlamentară - O-000007/2017Întrebare parlamentară
O-000007/2017

Reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene

31.1.2017

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000007/2017/rev.1
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Danuta Maria Hübner, în numele Comisia pentru afaceri constituționale

Comisia este la curent cu faptul că, într-o scrisoare datată 22 aprilie 2016, președinții a trei partide politice europene, și anume Partidul Popular European, Partidul Socialiștilor Europeni și Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, au solicitat reexaminarea anumitor dispoziții din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

De asemenea, Biroul Parlamentului a aprobat și transmis Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO), spre analiză, un raport întocmit de Secretarul General care abordează unele chestiuni rămase fără răspuns ca urmare a acestui regulament care a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 2004/2003.

Printre chestiunile și propunerile abordate în scrisoare și în raport care au suscitat o deosebită îngrijorare în rândul membrilor Comisiei AFCO se numără următoarele:

– reducerea obligației de cofinanțare de 15 % (articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul 1141/2014) și o limitare a contribuțiilor în natură;

– mărirea cerinței de reprezentare de cel puțin un deputat în Parlamentul European (articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul 1141/2014);

– extinderea domeniului de aplicare al interdicției multiplei afilieri a deputaților în Parlamentul European (articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul 1141/2014);

– permisiunea pentru finanțarea campaniilor pentru referendumuri;

– introducerea unui criteriu de capacitate financiară;

– consolidarea controalelor privind respectarea valorile fundamentale ale UE de către partidele politice europene;

– aprobarea constituirii de rezerve.

1. Este Comisia dispusă să abordeze aceste chestiuni cu Parlamentul?

2. Ar fi Comisia dispusă să ia în considerare prezentarea unei propuneri legislative care să abordeze chestiunile menționate de Parlament, precum și altele pe care le consideră pertinente sau care pot apărea în dialogul cu Parlamentul? În caz afirmativ, care este termenul pentru aceasta?