Parlamentarna vprašanja
PDF 183kWORD 17k
31. januar 2017
O-000007/2017/rev.1
Vprašanje za ustni odgovor O-000007/2017/rev.1
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Danuta Maria Hübner, v imenu Odbora za ustavne zadeve

 Zadeva: Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Kot je znano Komisiji, so predsedniki treh evropskih političnih strank, in sicer Evropska ljudska stranka, Stranka evropskih socialistov in Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, v pismu z dne 22. aprila 2016 zahtevali pregled nekaterih določb Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij.

Predsedstvo Parlamenta je tudi odobrilo poročilo generalnega sekretarja, ki obravnava nekatera vprašanja, na katera ta uredba, ki je nadomestila Uredbo (ES) št. 2004/2003, ni dala odgovorov, in ga poslalo v obravnavo Odboru za ustavne zadeve.

Med vprašanji in predlogi iz pisma in poročila, ki člane odbora AFCO še posebej skrbijo, so med drugim:

– znižanje obveznosti 15-odstotnega sofinanciranja (člen 17(4) Uredbe št. 1141/2014) in omejitev prispevkov v naravi;

– povečanje zahteve o zastopanosti z vsaj enim poslancem Evropskega parlamenta (člen 17(1) Uredbe št. 1141/2014);

– razširitev obsega prepovedi članstva poslancev Evropskega parlamenta v več kot eni politični stranki (člen 17(3) Uredbe št. 1141/2014);

– dovoljenje za financiranje referendumskih kampanj;

– uvedba merila finančne zmogljivosti;

– okrepitev nadzora nad tem, da evropske politične skupine spoštujejo temeljne vrednote EU;

– dovoljenje za oblikovanje rezerve.

1. Ali je Komisija pripravljena o teh vprašanjih razpravljati s Parlamentom?

2. Ali bi bila pripravljena razmisliti o pripravi zakonodajnega predloga, v katerem bi obravnavala vprašanja, na katera je opozoril Parlament, pa tudi druga vprašanja, za katera meni, da so pomembna, ali ki se lahko pojavijo pri dialogu s Parlamentom? Kdaj bi lahko predlog predstavila, če se strinja, da je to primerno?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov