Postupak : 2017/2572(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000008/2017

Podneseni tekstovi :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Rasprave :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Parlamentarna pitanja
PDF 192kWORD 17k
3. veljače 2017.
O-000008/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000008/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, u ime Kluba ALDE
Claude Moraes, Seb Dance, u ime Kluba S&D
Jean Lambert, u ime Kluba Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, u ime Kluba GUE/NGL

 Predmet: Kršenja aktualnih prava na slobodu kretanja građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i primjena šestomjesečnih protjerivanja
 Odgovor na plenarnoj sjednici 

Člankom 21. UFEU-a i člankom 45. Povelje o temeljnim pravima utvrđuje se i jamči pravo svakog građanina EU-a da se slobodno kreće i boravi na državnom području država članica. Pravo na slobodno kretanje središnji je element građanstva EU-a. Direktivom 2004/38/EZ utvrđena su pravila kojima se uređuju slobodno kretanje i prava građana EU-a i njihovih obitelji te je predviđena zaštita u slučaju odbijanja zahtjeva za boravištem ili protjerivanja.

Kao punopravna članica EU-a Ujedinjena Kraljevina mora primjenjivati propise EU-a o slobodi kretanja, a zadaća je Komisije da se pobrine za to da se ti propisi ispravno primjenjuju u svim državama članicama. Od 2008. Komisija je protiv niza država članica, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu, pokrenula 29 postupaka zbog povrede prava u vezi s Direktivom 2004/38/EZ. Sve je više navoda o tome da Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine restriktivno tumači zahtjev o dostatnim sredstvima i pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem kako bi ograničilo prava građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini.

1. Ima li Komisija ažurirane statističke podatke o broju zahtjeva za boravak, odbijenih zahtjeva za boravak i slučajeva protjerivanja iz Ujedinjene Kraljevine, kao i o broju žalbi na odluke o odbijanju i protjerivanju?

2. Koje je mjere Komisija poduzela kao nastavak na postupak zbog povrede prava pokrenut protiv Ujedinjene Kraljevine?

3. Kakve smjernice Komisija pruža državama članicama, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu, kako bi osigurala ispravnu primjenu Direktive o slobodnom kretanju i propisnu zaštitu građana EU-a?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti