Eljárás : 2017/2572(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000008/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Viták :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 195kWORD 17k
2017. február 3.
O-000008/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000008/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Claude Moraes, Seb Dance, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

 Tárgy: Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokat jelenleg megillető szabad mozgáshoz való jog megsértései, illetve a hat hónapra történő kiutasítás alkalmazása
 Válasz a plenáris ülésen 

Az EUMSZ 21. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 45. cikke határozza meg és biztosítja valamennyi uniós polgár számára a tagállamokon belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot. A szabad mozgás gyakorlásának joga az uniós polgárság központi eleme. A 2004/38/EK irányelv határozza meg a szabad mozgásra, valamint az uniós polgárokat és családtagjaikat megillető jogokra vonatkozó szabályokat, és nyújt biztosítékokat a tartózkodási kérelem elutasítása, illetve kiutasítás esetén.

Az Európai Unió teljes jogú tagjaként az Egyesült Királyságnak alkalmaznia kell a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogszabályokat, és a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy ezeket a szabályokat valamennyi tagállamban megfelelően alkalmazzák. 2008 óta a Bizottság a 2004/38/EK irányelvvel összefüggésben 29 kötelezettségszegési eljárást indított több tagállam ellen, beleértve az Egyesült Királyságot is. Egyre nő azon jelentések száma, amelyek szerint az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma a megfelelő forrásokra és az egészségbiztosításra vonatkozó követelményeket megszorítóan értelmezi azért, hogy így korlátozza az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok jogait.

1. Rendelkezik-e a Bizottság naprakész statisztikákkal a tartózkodási kérelmek, az elutasított tartózkodási kérelmek és az Egyesült Királyságból történő kiutasítások számáról, valamint az elutasítások és kiutasítások elleni fellebbezések számáról?

2. Milyen lépéseket tett a Bizottság az Egyesült Királyság ellen indított kötelezettségszegési eljárás nyomon követése érdekében?

3. Milyen útmutatással szolgál a Bizottság a tagállamoknak, beleértve az Egyesült Királyságot is, annak biztosítása érdekében, hogy a szabad mozgásról szóló irányelvet megfelelően alkalmazzák és az uniós polgárok jogait megfelelő módon védjék?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat