Procedură : 2017/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000008/2017

Texte depuse :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Dezbateri :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 18k
3 februarie 2017
O-000008/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000008/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE
Claude Moraes, Seb Dance, în numele Grupului S&D
Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL

 Subiect: Incălcări ale actualelor drepturi privind libertatea de circulație a cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie și recursul la expulzări după șase luni
 Răspuns în plen 

Articolul 21 din TFUE și articolul 45 din Carta drepturilor Fundamentale stabilesc și garantează dreptul fiecărui cetățean al UE la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Dreptul la liberă circulație reprezintă un element esențial al cetățeniei UE. Directiva 2004/38/CE stabilește normele care reglementează libera circulație și drepturile cetățenilor UE și a familiilor acestora și oferă garanții în cazul unui refuz al șederii sau în cazul unei expulzări.

În calitate de membru cu drepturi depline al UE, Marea Britanie trebuie să aplice legile UE privind libertatea de circulație și este sarcina Comisiei să se asigure că aceste norme sunt aplicate în mod corespunzător în toate statele membre. Începând cu 2008, Comisia a emis 29 de proceduri privind încălcarea dreptului UE împotriva mai multor state membre, inclusiv a Regatului Unit, în ceea ce privește Directiva 2004/38/CE. Există din ce în ce mai multe rapoarte privind faptul că Ministerul de interne din Marea Britanie (Home Office) aplică o interpretare restrictivă a condițiilor privind resursele suficiente și deținerea unei asigurări de sănătate, cu scopul de a restrânge drepturile cetățenilor UE în Marea Britanie.

1. Dispune Comisia de statistici actualizate referitoare la numărul de cereri de ședere, de refuzuri de ședere și de expulzări din Marea Britanie, precum și la numărul de recursuri la deciziile de refuz și de expulzare?

2. Ce măsuri a luat Comisia împotriva Regatului Unit ca urmare a procedurilor privind încălcarea dreptului UE?

3. Ce orientări oferă Comisia statelor membre, inclusiv Regatului Unit, pentru a se asigura că Directiva privind libera circulație se aplică în mod corespunzător, iar drepturile cetățenilor UE sunt protejate în mod corespunzător?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate