Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 20k
2017. február 3.
O-000009/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000009/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Tárgy: A migráns gyerekek eltűnésének kezelése Európában

2016 januárjában az Europol feltárta, hogy legalább 10 000 migráns és menekült gyermek tűnt el Európában, és ez a helyzet máig változatlan. Az eltűnt gyermekek európai szervezete (Missing Children Europe) által készített és a Bizottság által társfinanszírozott kutatás megállapította, hogy ezek az eltűnések mögöttes védelmi problémákhoz kapcsolódnak, többek között információhiányhoz, a hosszadalmas és bonyolult családegyesítési és gyámkinevezési eljárásokhoz, valamint a fogva tartásra, a származási országba való visszaküldésre vagy az érkezési országba való áthelyezésre vonatkozó félelmekhez. Az eltűnt migráns gyerekekről nem tesznek rendszeresen bejelentést. Az Europol szerint növekednek az embercsempészettel, emberkereskedelemmel és az ehhez kapcsolódó kizsákmányolással kapcsolatos kockázatok a nemzeti szintű és a határokon átnyúló koordináció krónikus hiánya miatt.

A Bizottság már javaslatot tett a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) reformjára, beleértve olyan célzott intézkedéseket, amelyek megakadályozzák, hogy a migráció során gyerekek tűnjenek el. A kérdés komolyságát és sürgősségét tekintve azonban elengedhetetlen, hogy azonnali lépéseket tegyünk:

1. Mikor mutatja be a Bizottság azt az átfogó stratégiát, amelynek célja a migráns gyerekek védelme, az európai migrációs stratégia keretében múlt májusban tett bejelentésnek megfelelően? Hogyan fogja a Bizottság kezelni a 10. Európai Gyermekjogi Fórumon és a „Lost in Migration” című máltai konferencián tett világos következtetéseket és ajánlásokat?

2. Mit tesz a Bizottság azért, hogy támogassa a tagállamokat abban, hogy több gyermeket helyezzenek át Görögországból és Olaszországból?

3. Miként biztosítja a Bizottság, hogy a jelenlegi KEMR-ben a gyermekek prioritást kapjanak? Milyen intézkedéseket tesz a Bizottság annak biztosítására, hogy a migráns gyerekek ne tűnhessenek el a menekültügyi rendszerből a rendezetlen jogállású migránsok visszaküldéséhez kapcsolódó félelmek miatt?

4. Milyen lépéseket tesz a Bizottság, hogy javítsa a gyermekek eltűnésére vonatkozó, bűnüldöző szerveknek történő bejelentéstételt és a 116 000 forróvonal működését?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat