Parlamenti kérdések
PDF 197kWORD 17k
2017. február 14.
O-000013/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000013/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Tárgy: A cirkuszi vadállatok szállítására vonatkozó uniós tilalom

A cirkuszokban szerepeltetett állatok szállítására vonatkozó egészségügyi ellenőrzéseket a cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról szóló, 2005. október 21-i 1739/2005/EK bizottsági rendeletnek megfelelően kell végezni.

Az EU-ban a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt (CITES) a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó rendeletekként ismert rendeletek, többek között az 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet hajtja végre, mely bizonyos tekintetben tovább is megy a CITES rendelkezéseinél.

A tanulmányok szerint azonban a vadállatok egészségügyi ellenőrzése, valamint kereskedelmének és birtoklásának ellenőrzése nehéz feladat, mivel a cirkuszok nemcsak hogy szinte állandóan utaznak, de gyakran változtatják nevüket és műsorszámaikat is.

Ezenkívül a vadállatok cirkuszokban való szerepeltetése rendszeresen balesetekhez vezet, ahol az idomárok, a cirkusz alkalmazottai és a közönség is elszenvedője lehet a balesetnek.

Az utóbbi néhány évben megnőttek az aggodalmak a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének etikai kérdéseivel és biztonságosságával kapcsolatban, és ez számos tagállamban a szabályozás módosításához vezetett: összesen 18 tagállamban már teljesen vagy részben betiltották a vadállatok szerepeltetését.

Fel kívánja-e használni a Bizottság az állategészségügyi rendelet által biztosított új hatásköröket arra, hogy tilalmat vezessen be a cirkuszi vadállatok Unión belüli szállítására vonatkozóan annak biztosítására, hogy a közegészségügyi és -biztonsági kockázatoknak való kitettség, valamint a vadállatok illegális kereskedelmének kockázata egységesen csökkenjen valamennyi tagállamban, valamint segítséget fog-e nyújtani azon nemzeti szintű tilalmak érvényesítésében, amelyeket a tagállamok többségében már bevezettek?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat