Eljárás : 2017/2614(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000016/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000016/2017 (B8-0207/2017)

Viták :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 195kWORD 19k
2017. március 8.
O-000016/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000016/2017
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Roberta Metsola, Pál Csáky, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A nemzetközi roma nap
 Válasz a plenáris ülésen 

A nemzetközi roma napról 2015. április 15-én kiadott „A cigányellenesség Európában és a második világháború alatti roma népirtás Unió általi elismerése” című állásfoglalásában az Európai Parlament határozottan elítélte a cigányellenességet, komoly aggodalmának adva hangot az európai cigányellenesség növekedése miatt, és hangsúlyozta a cigányellenesség ellen minden szinten és minden eszközzel folytatott küzdelem szükségességét. A Parlament kijelentette, hogy a második világháború alatti roma holokauszt elismerése és az ennek szentelt európai emléknap kijelölése fontos szimbolikus lépés lenne a cigányellenesség elleni küzdelemben, és hozzájárulna a romák történelmével kapcsolatos általános ismeretek növeléséhez Európában, és felhívta a tagállamokat, hogy e téren kövessék példáját.

1. Hogyan kívánja a Tanács elérni, hogy a cigányellenesség elleni küzdelem a romák integrációjával kapcsolatos összes uniós szakpolitikában érvényesüljön? Hogyan kívánja a Tanács nyomon követni és értékelni, hogy az uniós és nemzeti szakpolitikák tiszteletben tartják-e az EU alapvető értékeit, elsősorban a kisebbségek jogait és a megkülönböztetésmentességet?

2. Be tud-e számolni a Tanács az eddig elért eredményekről, továbbá tud-e további ajánlásokkal szolgálni „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című bizottsági közleményben (COM(2011)0173) ismertetett célkitűzések megvalósításához? A parlamenti állásfoglalás elfogadása óta a romák fokozottabb integrációja és a cigányellenességgel szembeni eredményes küzdelem, többek között az intézményesített cigányellenesség terén milyen lépésekre került sor?

3. Milyen további intézkedéseket hozott a Tanács az európai roma holokauszt emléknap kijelölésének előmozdítására és az azzal kapcsolatos megegyezésre?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat