Parlamentarna vprašanja
PDF 191kWORD 17k
13. marec 2017
O-000018/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000018/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Zadeva: Obdavčevanje pristanišč

Komisija je julija 2013 zaradi pravil EU o državni pomoči vsem državam članicam poslala vprašalnik o sistemih pristanišč in njihovem obdavčevanju, da bi dobila jasno sliko o položaju pristanišč. Komisija je nato na podlagi vprašalnika začela formalni postopek v zvezi z oprostitvijo davka od dohodkov pravnih oseb za pristanišča v treh državah članicah (Nizozemska, Francija in Belgija). Komisija meni, da je ta davčna oprostitev dejansko državna pomoč, kar povzroča izkrivljanje konkurence.

Vseeno pa evropskih pristanišč ne moremo obravnavati kot druge socialno-gospodarske akterje. Pristaniške oblasti lahko občasno opravljajo javne naloge, kot je izvajanje nalog policije za nadzor plovnih poti ali zagotavljanje ustreznega dostopa za vse prevoznike (predvsem poglabljanje morskega dna). Sodelujejo tudi pri gospodarskem in družbenem razvoju ozemelj, na katerih opravljajo svoje delo. Kot steber evropske prometne mreže so točke dostopa in najpomembnejša intermodalna vozlišča, imajo pa tudi odločilno vlogo pri dobavi blaga in energije za celotno državo. Poleg tega so za pristanišča in lokalne oblasti, ki jih podpirajo, možnosti za naložbe precej bolj zapletene prav zaradi pravne nestabilnosti in različnih pristopov držav članic.

V zvezi z zgoraj navedenim:

– Ali lahko Komisija zagotovi večjo preglednost v zvezi z rezultati vprašalnika, ki je bil državam članicam poslan julija 2013?

– Ali se lahko Komisija zaveže, da bo v svoj pristop vključila navedene značilnosti in pozitivne zunanje učinke pristanišč?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov