Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000019/2017

Внесени текстове :

O-000019/2017 (B8-0220/2017)

Разисквания :

PV 15/05/2017 - 9
PV 18/05/2017 - 16
CRE 18/05/2017 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 198kWORD 17k
15 март 2017 г.
O-000019/2017
Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания O-000019/2017
до Комисията
Член 130 б от Правилника за дейността
Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera

 Относно: Запитване - Разлики в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на източния и на западния пазар на ЕС
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 3524-ото заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство, проведено в Брюксел на 6 март 2017 г. във връзка с разликите в качеството на хранителните продукти, беше отправено искане към Комисията „да обмисли предприемането на подходящи действия, в това число приемане на законодателство на равнище ЕС.“

Проучвания потвърдиха, че разликите в състава и качеството на продуктите с еднаква марка и идентична опаковка, продавани на пазарите в държавите от централната/източната и западната част на ЕС, както и много продукти, които се продават в централноевропейските/източноевропейските държави от ЕС, често съдържат съставки с по-ниско качество в сравнение с марковите продукти, които се продават на западния пазар на ЕС. Някои проучвания показват, че близо половината от продуктите съдържат различия, което се отразяват в значителна степен на тяхното качество, включително и по-нисък процент на съдържание на месо, по-висок дял на мазнини, повече изкуствени подсладители и консерванти, и по-ниско тегло.

Това бе отбелязано в широк диапазон от продукти — от хранителни продукти и тоалетни принадлежности до почистващи препарати и дезинфектанти — които са с по-ниско качество, а понякога и на по-висока цена от идентични продукти, предлагани на западния сегмент на пазара на ЕС.

Вярно е, че дружествата, диференцират продуктите според пазарите. Неприемлив е обаче фактът, че съществуват разлики в качеството на основна съставка, както и това, че потребителите биват подвеждани по този начин.

Като се вземат предвид правилата на единния вътрешен пазар на ЕС, какви мерки ще предприеме Комисията, за да се сложи край на тези практики на разпокъсване на единния пазар? Комисията ще преразгледа ли законодателството на ЕС, за да защити потребителите чрез премахване на двойните стандарти в качеството на продуктите, продавани в Централна/Източна и Западна Европа?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност