Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000019/2017

Předložené texty :

O-000019/2017 (B8-0220/2017)

Rozpravy :

PV 15/05/2017 - 9
PV 18/05/2017 - 16
CRE 18/05/2017 - 16

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 17k
15. března 2017
O-000019/2017
Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000019/2017
Komisi
článek 130b jednacího řádu
Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera

 Předmět: Závažná interpelace - rozdíly v prohlášeních, složení a chuti výrobků na středoevropských/východoevropských a západoevropských trzích v EU
 Odpověď na plenárním zasedání 

Rada pro zemědělství a rybolov na svém 3524. zasedání, které se konalo dne 6. března 2017 v Bruselu, požádala v souvislosti s dvojí kvalitou potravin Komisi, aby „zvážila vhodné kroky, včetně legislativy na úrovni EU“.

Studie potvrdily rozdíly ve složení a kvalitě produktů, které se prodávají na středoevropských/východoevropských trzích EU, a produktů identické značky a s identickým obalem, které se prodávají na západoevropských trzích EU, přičemž mnoho produktů prodávaných ve středoevropských/východoevropských zemích EU často obsahuje méně kvalitní složky, než obsahují produkty dané značky prodávané na západoevropských trzích EU. Některé studie uvádějí, že až polovina produktů zahrnuje rozdíly, které mají značný dopad na jejich kvalitu, mj. obsahují nižší poměr masa, větší poměr tuků a více umělých sladidel a konzervačních látek a mají nižší hmotnost.

Tato situace byla zaznamenána u široké škály produktů – od potravin a toaletních potřeb po čisticí a dezinfekční látky; produkty mají nižší kvalitu a někdy se prodávají za vyšší cenu než identické produkty v západním segmentu trhu EU.

Je pravda, že podniky činí rozdíly mezi produkty podle trhů. Je však nepřípustné, aby existovaly rozdíly v kvalitě základních složek a aby byli spotřebitelé takto klamáni.

Pokud jde o jednotný vnitřní trh EU, jaká opatření přijme Komise, aby ukončila tyto praktiky tříštění jednotného trhu? Hodlá Komise v zájmu ochrany spotřebitelů a zamezení dvojím standardům kvality produktů prodávaných na středoevropských/východoevropských trzích a na trzích v západní Evropě revidovat legislativu EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí