Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000019/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000019/2017 (B8-0220/2017)

Συζήτηση :

PV 15/05/2017 - 9
PV 18/05/2017 - 16
CRE 18/05/2017 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 17k
15 Μαρτίου 2017
O-000019/2017
Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση O-000019/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera

 Θέμα: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Διαφορές όσον αφορά τις δηλώσεις, τη σύνθεση και τη γεύση προϊόντων στις αγορές των κρατών μελών της κεντρικής/ανατολικής Ευρώπης και αυτών της δυτικής Ευρώπης
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στην 3524η συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 6 Μαρτίου 2017, σχετικά με τη διπλή ποιότητα των τροφίμων, η Επιτροπή κλήθηκε «να εξετάσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ».

Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι υφίστανται διαφορές στη σύνθεση και την ποιότητα προϊόντων με ταυτόσημη εμπορική ονομασία και συσκευασία που πωλούνται στις αγορές των κρατών μελών της κεντρικής/ανατολικής Ευρώπης και αυτών της δυτικής Ευρώπης, και ότι πολλά προϊόντα που πωλούνται στις χώρες της κεντρικής/ανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά περιέχουν συστατικά χαμηλότερης ποιότητας από ό,τι τα αντίστοιχα προϊόντα με την ίδια επωνυμία που πωλούνται στις δυτικές αγορές της ΕΕ. Ορισμένες μελέτες επισημαίνουν ότι έως και το ήμισυ των προϊόντων περιέχουν διαφορές που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητά τους, μεταξύ άλλων με χαμηλότερο ποσοστό κρέατος, υψηλότερο ποσοστό λιπαρών ουσιών, περισσότερες τεχνητές γλυκαντικές ουσίες και συντηρητικά, καθώς και χαμηλότερο βάρος.

Αυτό καταγράφεται σε μια ευρεία σειρά προϊόντων – από τρόφιμα και είδη ατομικής περιποίησης μέχρι απορρυπαντικά και απολυμαντικά – τα οποία είναι χαμηλότερης ποιότητας και ορισμένες φορές υψηλότερης τιμής από ταυτόσημα προϊόντα στο δυτικό τμήμα της αγοράς της ΕΕ.

Είναι γεγονός ότι οι εταιρίες διαφοροποιούν τα προϊόντα τους σύμφωνα με τις αγορές. Ωστόσο, είναι απαράδεκτο να υφίστανται διαφορές στην ποιότητα βασικών συστατικών στοιχείων και να παραπλανώνται με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές.

Λαμβάνοντας υπόψη την ενιαία εσωτερική αγορά της ΕΕ, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να θέσει τέλος σε παρόμοιες πρακτικές κατάτμησης της ενιαίας αγοράς; Προτίθεται η Επιτροπή να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές με την εξάλειψη διπλών προδιαγραφών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται στην κεντρική/ανατολική Ευρώπη και τη δυτική Ευρώπη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου