Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000019/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000019/2017 (B8-0220/2017)

Keskustelut :

PV 15/05/2017 - 9
PV 18/05/2017 - 16
CRE 18/05/2017 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 97kWORD 16k
15. maaliskuuta 2017
O-000019/2017
Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu O-000019/2017
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera

 Aihe: Ensisijainen tiedustelu - Erot tuotteiden merkinnöissä, koostumuksessa ja maussa EU:n itäisillä ja läntisillä markkinoilla
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Brysselissä 6. maaliskuuta 2017 pidetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston 3524. kokouksessa komissiota pyydettiin harkitsemaan elintarvikkeiden laatueroja koskevia asianmukaisia toimia, kuten EU:n tason lainsäädäntöä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että EU:n itäisillä ja läntisillä markkinoilla samanmerkkisissä ja samanlaisissa pakkauksissa myytävissä tuotteissa on koostumus- ja laatueroja ja että useat EU:n itäisillä markkinoilla myytävät tuotteet sisältävät huonompilaatuisia raaka-aineita kuin EU:n läntisillä markkinoilla myytävät merkkituotteet. Joidenkin tutkimusten mukaan yli puolessa tuotteista on eroavaisuuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi niiden laatuun, ne esimerkiksi sisältävät vähemmän lihaa, enemmän rasvaa, enemmän keinotekoisia makeutusaineita ja lisäaineita ja ovat painoltaan kevyempiä.

Tämä on huomattu laajassa valikoimassa tuotteita ruoasta ja hygieniatuotteista pesuaineisiin ja desinfiointiaineisiin, jotka ovat heikompilaatuisia ja joskus myös kalliimpia kuin EU:n läntisillä markkinoilla myytävät täysin samanlaiset tuotteet.

On totta, että yritykset erottelevat tuotteita markkinoiden mukaan. Ei kuitenkaan ole hyväksyttävää, että perusraaka-aineiden laatu vaihtelee ja että kuluttajia johdetaan harhaan.

EU:n sisämarkkinat huomioon ottaen, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta voidaan lopettaa tällaiset sisämarkkinoiden hajanaisuuteen vaikuttavat käytännöt? Aikooko komissio tarkistaa EU:n lainsäädäntöä kuluttajien suojelemiseksi karsimalla Itä- ja Länsi-Euroopassa myytyjen tuotteiden laatua koskevat kaksoisstandardit?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö