Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000019/2017

Pateikti tekstai :

O-000019/2017 (B8-0220/2017)

Debatai :

PV 15/05/2017 - 9
PV 18/05/2017 - 16
CRE 18/05/2017 - 16

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 193kWORD 16k
2017 m. kovo 15 d.
O-000019/2017
Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, Nr. O-000019/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera

 Tema: Platesnės apimties klausimas - produktų deklaracijų, sudėties ir skonio skirtumai ES vidurio, rytinėse ir vakarinėse rinkose
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2017 m. kovo 6 d. Briuselyje surengtame Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 3524-ame posėdyje, susijusiame su dvejopa maisto produktų kokybe, Komisijos buvo paprašyta „apsvarstyti galimybę imtis tinkamų veiksmų, įskaitant ES lygmens teisės aktus“.

Tyrimais patvirtinta, kad ES vidurio, rytinėse ir vakarinėse rinkose to paties prekės ženklo ir vienodomis pakuotėmis parduodamų produktų, taip pat daugelio produktų, parduodamų ES vidurio ir rytinėse valstybėse, sudėtyje dažnai esama prastesnės kokybės sudedamųjų dalių, nei prekių ženklu pažymėtuose produktuose, parduodamuose vakarinėse ES rinkose. Kai kuriais tyrimais nustatyta, kad beveik pusėje produktų esama skirtumų, darančių ženklų poveikį jų kokybei, įskaitant mažesnę procentinę dalį mėsos, didesnę procentinę dalį riebalų, daugiau dirbtinių saldiklių bei konservantų ir mažesnį svorį.

Tai buvo nustatyta įvairiuose produktuose –nuo maisto ir tualeto reikmenų iki ploviklių ir dezinfekavimo priemonių, – kurie yra prastesnės kokybės ir kartais parduodami brangiau nei tokie patys produktai ES rinkos vakariniame segmente.

Tiesa, kad įmonės diferencijuoja produktus pagal rinkas. Vis dėlto nepriimtina, kad esama pagrindinių sudedamųjų dalių kokybės skirtumų ir kad vartotojai taip klaidinami.

Atsižvelgiant į ES bendrąją vidaus rinką, kokių priemonių imsis Komisija, kad panaikintų tokį bendrąją rinką skaidantį elgesį? Ar Komisija persvarstys ES teisės aktus, siekdama apsaugoti vartotojus pašalinant dvigubus standartus, taikomus produktų, parduodamų Europos Sąjungos vidurinėje, rytinėje ir vakarinėje dalyse, kokybei?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika