Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000019/2017

Ingivna texter :

O-000019/2017 (B8-0220/2017)

Debatter :

PV 15/05/2017 - 9
PV 18/05/2017 - 16
CRE 18/05/2017 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 191kWORD 16k
15 mars 2017
O-000019/2017
Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt O-000019/2017
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera

 Angående: Större interpellation - Skillnader i fråga om produkters innehållsförteckning, sammansättning och smak mellan marknaderna i de central-/östeuropeiska och de västeuropeiska EU-medlemsstaterna
 Svar i kammaren 

Vid det 3524:e mötet i rådet (jordbruk och fiske) i Bryssel den 6 mars 2017, som behandlade kvalitetsskillnader hos livsmedel, uppmanades kommissionen att överväga lämpliga åtgärder, inbegripet lagstiftning på EU-nivå.

Av studier framgår det att det finns skillnader i fråga om sammansättning och kvalitet hos produkter av samma märke och med samma förpackning på marknaderna i de central-/östeuropeiska respektive i de västeuropeiska EU-medlemsstaterna. Många produkter som säljs i de central- och östeuropeiska EU-länderna har ofta ingredienser av sämre kvalitet än de märkesprodukter som säljs på marknaderna i de västeuropeiska medlemsstaterna. Vissa studier visar att upp till hälften av produkterna innehåller skillnader som i hög grad påverkar deras kvalitet, däribland en lägre andel kött, en högre andel fett, mer konstgjorda sötningsmedel och konserveringsmedel samt lägre vikt.

Detta har konstaterats i en rad olika produkter – alltifrån livsmedel och toalettartiklar till rengöringsmedel och desinfektionsmedel; de är av sämre kvalitet och säljs ibland till ett högre pris än samma produkter i de västra delarna av EU-marknaden.

Det stämmer att företag skiljer mellan produkter beroende på vilka marknader de ska säljas på. Det är dock oacceptabelt att kvaliteten på basingrediensen skiljer sig och att konsumenterna vilseleds på detta sätt.

Vilka åtgärder kommer kommissionen, med tanke på EU:s inre marknad, att vidta för att sätta stopp för sådana metoder som medför fragmentering av den inre marknaden? Kommer kommissionen att se över EU:s lagstiftning för att skydda konsumenterna genom att avskaffa dubbla standarder för kvaliteten på produkter som säljs i centrala/östra respektive i västra Europa?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy