Parlamentarna pitanja
PDF 189kWORD 17k
21. ožujka 2017.
O-000021/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000021/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

 Predmet: Uklanjanje potopljenih brodova iz Dunava

Dunav protječe kroz deset zemalja i po dužini je druga rijeka u Europi. U pogledu interesa na europskoj razini i političkih ciljeva, jedan je od paneuropskih koridora.

Na dijelu Dunava koji protječe kroz Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku i Slovačku razina vode zbog suše često pada, pa su brodovi prisiljeni ploviti među potopljenim olupinama brodova.

Izvlačenje potopljenih olupina iz Dunava veoma je skupa operacija. Stručnjaci navode da potopljene olupine sadrže znatne količine goriva i drugih tvari koje neprestano onečišćuju vodu, a hrđajući metal na brodovima prouzročuje stalno onečišćenje s ozbiljnim posljedicama.

Potopljene olupine u Dunavu i olupine nasukane na ušću Dunava oduvijek su problem, ne samo za tijela nadležna za okoliš, već i za ministarstva prometa.

Je li Komisija voljna dodijeliti sredstva za uklanjanje potopljenih brodova iz Dunava s obzirom na to da zemlje kroz koje ta rijeka protječe nemaju dostatna sredstva za te skupe operacije i da bi povećana plovidba na rijeci i rast riječnog prometa na unutarnjem tržištu mogli potaknuti regionalni razvoj?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti