Διαδικασία : 2017/2629(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000022/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000022/2017 (B8-0211/2017)

Συζήτηση :

PV 03/04/2017 - 16
CRE 03/04/2017 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 192kWORD 16k
23 Μαρτίου 2017
O-000022/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000022/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 Θέμα: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με ένα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» (COM(2016)0942 τελικό). Το γεγονός αυτό ακολούθησε τη δήλωση του Προέδρου Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, όπου ανάφερε ότι: «Με την εθελοντική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ), οι νέοι αυτοί θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.»

Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή τονίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα φέρει σε επαφή δύο συμπληρωματικά σκέλη: τον επαγγελματικό και τον εθελοντικό τομέα. Το επαγγελματικό σκέλος άπτεται θεμάτων που εμπίπτουν άμεσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επιτροπής EMPL. Ως εκ τούτου, η επιτροπή EMPL θα ήθελε να ρωτήσει την Επιτροπή:

1. Με ποιόν τρόπο προτίθεται να κάνει διάκριση μεταξύ του εθελοντισμού, ο οποίος μπορεί να παράσχει πολύ πολύτιμη εμπειρία, αλλά είναι μη αμειβόμενος, και της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, που θα πρέπει να αμείβεται; Με ποιόν τρόπο σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση του εθελοντισμού προκειμένου να αντικαταστήσει κανονική αμειβόμενη απασχόληση;

2. Με ποιόν τρόπο θα εξασφαλίσει ότι η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλους τους νέους, ιδίως δε σε εκείνους που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση;

3. Με ποιόν τρόπο θα εξασφαλίσει ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας που παρέχονται βάσει του παρόντος καθεστώτος είναι υψηλής ποιότητας; Με ποιόν τρόπο θα αναγνωρίζονται τυπικές και άτυπες δεξιότητες;

4. Με ποιόν τρόπο θα βασίζεται, θα ενισχύει και θα συμπληρώνει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα Erasmus + και Yοuth Guarantee (εγγυήσεις για τη νεολαία), και δεν θα τις αντικαταστήσει; Ποιο μερίδιο του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία, του IMIF και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, καθώς και ποια πρόσθετη χρηματοδότηση προτίθεται να διαθέσει για τον ΕΣΑ, επειδή τα υφιστάμενα κονδύλια είναι ήδη ιδιαίτερα απαραίτητα δεδομένης της κοινωνικής κατάστασης και της απασχόλησης στην Ευρώπη; Εξετάζει τη χρήση άλλων κεφαλαίων και προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα το ΕΚΤ;

5. Με ποιόν τρόπο προτίθεται να αποφύγει την επικάλυψη ή την αντικατάσταση των υφισταμένων προγραμμάτων και μέσων, όπως το Erasmus +, η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου