Menettely : 2017/2629(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000022/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000022/2017 (B8-0211/2017)

Keskustelut :

PV 03/04/2017 - 16
CRE 03/04/2017 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 16k
23. maaliskuuta 2017
O-000022/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000022/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Thomas Händel, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Euroopan solidaarisuusjoukot
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio antoi 7. joulukuuta 2016 tiedonannon Euroopan solidaarisuusjoukoista (COM(2016)0942). Tämän jälkeen komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti 14. syyskuuta 2016 pitämässään puheessa unionin tilasta, että ”osallistumalla vapaaehtoisesti Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nämä nuoret voivat kehittää taitojaan ja työnsaannin lisäksi hankkia arvokasta inhimillistä kokemusta.”

Tiedonannossa komissio toteaa, että ”Euroopan solidaarisuusjoukoissa on kaksi toisiaan täydentävää toimintalohkoa: vapaaehtoistyö ja ammatillinen toiminta”. Ammatillinen toiminta liittyy suoraan työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimivaltuuksiin kuuluviin asioihin. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta haluaa siis kysyä komissiolta seuraavaa:

1. Miten komissio aikoo pitää vapaaehtoistyön, jossa voidaan hankkia arvokasta kokemusta mutta joka on palkatonta, erillään harjoittelusta ja oppisopimuksista, joista olisi maksettava palkkaa? Miten se aikoo varmistaa, että vapaaehtoistyötä ei käytetä väärin säännönmukaisen palkkatyön eri muotojen korvaamiseen?

2. Miten se aikoo varmistaa, että aloite saavuttaa kaikki nuoret, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat nuoret?

3. Miten se aikoo varmistaa, että tämän järjestelmän kautta tarjotut harjoittelu- ja oppisopimuspaikat ovat laadukkaita? Miten viralliset ja epäviralliset pätevyydet tunnustetaan?

4. Miten aloitteella voidaan hyödyntää, vahvistaa ja täydentää nykyisiä aloitteita, kuten Erasmus+- ja nuorisotakuu-aloitteita, niiden korvaamisen sijasta? Kuinka suuren osuuden työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta, IMIFistä ja nuorisotakuualoitteesta se aikoo myöntää Euroopan solidaarisuusjoukoille, kun otetaan huomioon, että nykyisiä varoja tarvitaan kipeästi Euroopan sosiaalisen ja työllisyystilanteen takia? Entä kuinka paljon lisärahoitusta se aikoo myöntää? Aikooko se käyttää muita rahastoja ja ohjelmia, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastoa?

5. Miten se aikoo varmistaa, että aloite ei ole päällekkäinen nykyisten ohjelmien ja välineiden, esimerkiksi Erasmus+:n, eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun tai Euroopan nuorisotakuun, kanssa tai ettei aloitteella korvata niitä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö