Procedure : 2017/2629(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000022/2017

Ingediende teksten :

O-000022/2017 (B8-0211/2017)

Debatten :

PV 03/04/2017 - 16
CRE 03/04/2017 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 16k
23 maart 2017
O-000022/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000022/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Thomas Händel, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 Betreft: Europees Solidariteitskorps
 Antwoord plenaire 

Op 7 december 2016 heeft de Commissie een mededeling over "Een Europees solidariteitskorps" (COM(2016)0942) goedgekeurd. Deze mededeling volgde op hetgeen voorzitter Juncker tijdens zijn toespraak over de Staat van de Unie op 14 september 2016 verklaarde, te weten: "Door zich vrijwillig aan te sluiten bij het Europees solidariteitskorps zullen [...] jongeren hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en niet alleen werk vinden, maar ook uiterst waardevolle persoonlijke ervaringen opdoen."

In haar mededeling verklaart de Commissie dat "het Europees solidariteitskorps twee elkaar aanvullende onderdelen [zal] omvatten: het onderdeel vrijwilligerswerk en het beroepsgerelateerde onderdeel." Het beroepsgerelateerde onderdeel betreft kwesties die rechtstreeks onder de bevoegdheden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken vallen. Derhalve zou de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de Commissie graag het volgende vragen:

1. op welke wijze denkt de Commissie een onderscheid te maken tussen vrijwilligerswerk, dat een zeer waardevolle ervaring kan zijn, maar niet wordt betaald, en stages of plaatsen in het leerlingstelsel, die wel moeten worden betaald? Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat vrijwilligerswerk niet wordt misbruikt om reguliere vormen van betaald werk te vervangen?

2. Hoe wil zij garanderen dat het initiatief alle jongeren bereikt, vooral die in kwetsbaardere situaties?

3. Op welke wijze wil zij de kwaliteit waarborgen van de stages of plaatsen in het leerlingstelsel die in het kader van de regeling worden aangeboden? Hoe zullen de formele en informele vaardigheden worden erkend?

4. Hoe zal dit initiatief voortbouwen op reeds bestaande initiatieven, zoals Erasmus+ en de jongerengarantie, en deze aanvullen en versterken zonder ze te vervangen? Welk deel van het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, het IMIF en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en welke extra middelen wil zij aan het Europees vrijwilligerskorps besteden, aangezien de bestaande middelen reeds dringend nodig zijn gezien de sociale en werkgelegenheidssituatie in Europa? Overweegt de Commissie andere fondsen en programma's aan te spreken, zoals bijvoorbeeld het ESF?

5. Hoe wil de Commissie verdubbeling of vervanging van de bestaande programma's en instrumenten, zoals Erasmus+, de Europese vrijwilligersdienst en de Europese jongerengarantie, voorkomen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid