Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000023/2017

Внесени текстове :

O-000023/2017 (B8-0215/2017)

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 184kWORD 18k
24 март 2017 г.
O-000023/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000023/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Bernd Lange, от името на Комисия по международна търговия

 Относно: Увеличението на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (2016/0052(NLE))
 Отговор по време на пленарно заседание 

След налагането от страна на Норвегия на адвалорни мита от съответно 277%, 429% и 344% за някои видове сирена, агнешко месо и говеждо месо през 2013 г., Парламентът изрази становище своята резолюция относно увеличението на норвежките мита върху селскостопански продукти(1), че тези увеличения са в противоречие с буквата и духа на двустранното споразумение с Норвегия и призова Комисията „да продължи преговорите с норвежките държавни органи с цел полагане на усилия за задоволително за двете страни разрешение на въпроса, свързан с вноса и износа на селскостопански продукти“. Освен това Парламентът отправи искане към Комисията да уточни какви мерки възнамерява да предприеме ако Норвегия откаже да промени своето решение и да обмисли възможността да предложи по-нататъшни действия в случай на липса на сътрудничество с цел оттегляне на мерките. Норвегия не е променила решението си.

1. Какви мерки са предприели Комисията и ЕСВД за намирането на взаимно приемливо решение?

2. В контекста на други наскоро приключили преговори с Норвегия, като тези по протокола за търговията с риба (2016/0052(NLE)), какви точно са изискванията и мерките, предприети от Комисията и ЕСВД, за решаване на въпроса с норвежките адвалорни мита?

3. Убедени ли са Комисията и ЕСВД, че резултатите от отделните преговори са задоволителни?

(1) OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 118.

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност