Парламентарен въпрос - O-000023/2017Парламентарен въпрос
O-000023/2017

Увеличението на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (2016/0052(NLE))

Въпрос с искане за устен отговор O-000023/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Bernd Lange, от името на Комисия по международна търговия

Процедура : 2017/2618(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000023/2017
Внесени текстове :
O-000023/2017 (B8-0215/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

След налагането от страна на Норвегия на адвалорни мита от съответно 277%, 429% и 344% за някои видове сирена, агнешко месо и говеждо месо през 2013 г., Парламентът изрази становище своята резолюция относно увеличението на норвежките мита върху селскостопански продукти[1], че тези увеличения са в противоречие с буквата и духа на двустранното споразумение с Норвегия и призова Комисията „да продължи преговорите с норвежките държавни органи с цел полагане на усилия за задоволително за двете страни разрешение на въпроса, свързан с вноса и износа на селскостопански продукти“. Освен това Парламентът отправи искане към Комисията да уточни какви мерки възнамерява да предприеме ако Норвегия откаже да промени своето решение и да обмисли възможността да предложи по-нататъшни действия в случай на липса на сътрудничество с цел оттегляне на мерките. Норвегия не е променила решението си.

1. Какви мерки са предприели Комисията и ЕСВД за намирането на взаимно приемливо решение?

2. В контекста на други наскоро приключили преговори с Норвегия, като тези по протокола за търговията с риба (2016/0052(NLE)), какви точно са изискванията и мерките, предприети от Комисията и ЕСВД, за решаване на въпроса с норвежките адвалорни мита?

3. Убедени ли са Комисията и ЕСВД, че резултатите от отделните преговори са задоволителни?