Parlamentní otázka - O-000023/2017Parlamentní otázka
O-000023/2017

Zvýšení norských cel na zemědělské produkty / nedávná jednání týkající se protokolu o obchodu s rybami a produkty rybolovu (2016/0052(NLE))

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000023/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Bernd Lange, za Výbor pro mezinárodní obchod

Postup : 2017/2618(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000023/2017
Předložené texty :
O-000023/2017 (B8-0215/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

Poté, co Norsko v roce 2013 zavedlo valorická cla ve výši 277 %, 429 % a 344 % u některých druhů sýra a jehněčího a hovězího masa, Parlament ve svém usnesení o zvýšení norských cel na zemědělské produkty[1] uvedl, že toto zvýšení odporuje duchu i liteře dvoustranné dohody s Norskem, a vyzval Komisi, aby nalezla „pro dovoz i vývoz zemědělských produktů vzájemně uspokojivé řešení“. Kromě toho Parlament Komisi požádal, aby upřesnila, jaká opatření hodlá přijmout v případě, že Norsko odmítne odvolat své rozhodnutí, a aby v případě nedostatečné spolupráce zvážila možnost navrhnout další kroky s cílem dosáhnout zrušení zmíněných opatření. Norsko doposud své rozhodnutí neodvolalo.

1. Jaké kroky Komise a ESVČ podnikly za účelem nalezení vzájemně uspokojivého řešení?

2. Vzhledem k dalším nedávno uzavřeným jednáním s Norskem, jako je např. jednání týkající se protokolu o obchodu s rybami a produkty rybolovu (2016/0052(NLE)), jaké konkrétní požadavky a opatření Komise a ESVČ přijaly ve snaze řešit otázku norských valorických cel?

3. Jsou Komise a ESVČ přesvědčeny, že je výsledek samostatných jednání uspokojivý?