Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000023/2017

Indgivne tekster :

O-000023/2017 (B8-0215/2017)

Forhandlinger :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 104kWORD 18k
24. marts 2017
O-000023/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000023/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Bernd Lange, for Udvalget om International Handel

 Om: Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter/nylige forhandlinger om protokollen om handel med fisk og fiskevarer (2016/0052(NLE))
 Besvarelse på plenarmøde 

Efter indførelsen af den norske værditold på 277 %, 429 % og 344 % på visse oste, lammekød og oksekød i 2013 udtalte Parlamentet i sin beslutning om forhøjelsen af norsk told på landbrugsprodukter(1), at disse forhøjelser var i modstrid med ånd og bogstav i den bilaterale aftale med Norge, og opfordrede Kommissionen til at gøre en indsats for at ”nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning vedrørende import/eksport af landbrugsprodukter”. Endvidere anmodede Parlamentet Kommissionen om at præcisere de foranstaltninger, den havde til hensigt at træffe, hvis Norge skulle nægte at omstøde sin beslutning, og om at overveje at foreslå yderligere skridt i tilfælde af manglende samarbejde med det formål at få foranstaltningerne trukket tilbage. Norge har ikke omstødt sin beslutning.

1. Hvilke skridt har Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten taget for at finde frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning?

2. Hvilke præcise krav og foranstaltninger har Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten stillet i udsigt for at imødegå den norske værditold i lyset af de nyligt afsluttede forhandlinger med Norge, såsom protokollen om handel med fisk og fiskevarer (2016/0052(NLE))?

3. Er Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten overbevist om, at resultatet af de særskilte forhandlinger er tilfredsstillende?

(1) EUT C 75 af 26.2.2016, s. 118.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik