Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000023/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000023/2017 (B8-0215/2017)

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 184kWORD 17k
24 Μαρτίου 2017
O-000023/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000023/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

 Θέμα: Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων/πρόσφατες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρωτόκολλο για το εμπόριο ψαριών (2016/0052(NLE))
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Μετά την επιβολή των νορβηγικών δασμών κατ’ αξίαν (ad νalοrem) της τάξης του 277%, 429% και 344% για ορισμένα είδη τυριών, του αρνίσιου και βοδινού κρέατος το 2013, το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με την αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων(1), εξέφρασε την άποψη ότι οι αυξήσεις αυτές ήταν αντίθετες με το γράμμα και το πνεύμα της διμερούς συμφωνίας με τη Νορβηγία και κάλεσε την Επιτροπή «να εργαστεί για την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης στο θέμα των εισαγωγών/εξαγωγών γεωργικών προϊόντων». Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να διευκρινίσει τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει σε περίπτωση που η Νορβηγία αρνηθεί να ανακαλέσει την απόφασή της, καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας, με σκοπό την απόσυρση των μέτρων. Η Νορβηγία δεν έχει ανακαλέσει την απόφασή της.

1. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ προκειμένου να υπάρξει αμοιβαία ικανοποιητική λύση;

2. Υπό το φως άλλων, πρόσφατα ολοκληρωμένων, διαπραγματεύσεων με τη Νορβηγία, όπως το πρωτόκολλο για το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων (2016/0052(NLE)), ποιους ακριβώς όρους και μέτρα έχουν λάβει η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ για την αντιμετώπιση των νορβηγικών δασμών κατ’ αξίαν;

3. Είναι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ πεπεισμένες ότι τα αποτελέσματα των χωριστών διαπραγματεύσεων είναι ικανοποιητικά;

(1) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 118

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου