Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000023/2017

Téacsanna arna gcur síos :

O-000023/2017 (B8-0215/2017)

Díospóireachtaí :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 99kWORD 17k
24 Márta 2017
O-000023/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000023/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Bernd Lange, , thar ceann An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

 Ábhar: Méadú ar dhleachtanna na hIorua ar tháirgí talmhaíochta/caibidlíochtaí le déanaí ar an bprótacal maidir le trádáil éisc (2016/0052(NLE))
 Freagra sa suí iomlánach 

I ndiaidh gur fhorchuir an Iorua dleachtanna ad valorem 277 %, 429 % agus 344 % ar cháiseanna áirithe, ar uaineoil agus ar mhairteoil faoi seach in 2013, mheas an Pharlaimint ina rún maidir leis an méadú ar dhleachtanna na hIorua ar tháirgí talmhaíochta(1) go bhfuil na méaduithe sin ag teacht salach ar mheon agus ar ábhar an chomhaontaithe dhéthaobhaigh leis an Iorua agus d’iarr sí ar an gCoimisiún “obair chun réiteach i dtaca le hallmhairiú/onnmhairiú táirgí talmhaíochta atá sásúil do chách a bhaint amach”. Thairis sin, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún na bearta atá beartaithe aige a shonrú má dhiúltaíonn an Iorua teacht ar mhalairt cinnidh agus d’iarr sí air smaoineamh ar ghníomhaíocht bhreise a mholadh cheal comhair, agus é mar aidhm go dtarraingeofaí siar na bearta. Níor tháinig an Iorua ar mhalairt cinnidh.

1. Cad atá déanta ag an gCoimisiún agus ag SEGS chun réiteach atá sásúil do chách a aimsiú?

2. I bhfianaise caibidlíochtaí eile leis an Iorua a tugadh i gcrích le déanaí, amhail an prótacal maidir le trádáil éisc (2016/0052(NLE)), cad iad go díreach na ceanglais agus na bearta atá glactha ag an gCoimisiún agus ag SEGS chun aghaidh a thabhairt ar dhleachtanna ad valorem na hIorua?

3. An bhfuil an Coimisiún agus SEGS cinnte go bhfuil toradh na gcaibidlíochtaí ar leithligh sásúil?

(1) IO C 75, 26.2.2016, lch. 118.

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais