Parlamenti kérdés - O-000023/2017Parlamenti kérdés
O-000023/2017

A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emelése/a halászati kereskedelmi jegyzőkönyvről folytatott közelmúltbeli tárgyalások (2016/0052(NLE))

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000023/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Bernd Lange, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

Eljárás : 2017/2618(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000023/2017
Előterjesztett szövegek :
O-000023/2017 (B8-0215/2017)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Azt követően, hogy bizonyos sajtokra, bárány- és marhahúsfélékre 2013-ban 277%, 429% és 344%-os norvég értékvámot vetettek ki, a Parlament a mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emeléséről szóló állásfoglalásában[1] úgy ítélte meg, hogy ezek az áremelések ellentétesek a Norvégiával kötött kétoldalú megállapodás betűjével és szellemével, és felszólította a Bizottságot, hogy kölcsönös elégedettséggel járó megoldást dolgozzon ki a mezőgazdasági termékek export-importjával kapcsolatban. A Parlament felkérte továbbá a Bizottságot, hogy határozza meg, milyen lépéseket kíván tenni abban az esetben, ha Norvégia nem helyezi hatályon kívül a döntését, és vegye fontolóra további fellépések javaslásának lehetőségét az intézkedések visszavonásának céljából. Norvégia nem módosította határozatát.

1. Milyen intézkedéseket tett a Bizottság és az EKSZ annak érdekében, hogy kölcsönös megelégedést szolgáló megoldást találjanak?

2. A Norvégiával közelmúltban befejezett – például a halászati kereskedelmi jegyzőkönyvről (2016/0052(NLE)) folytatott – egyéb tárgyalások fényében milyen konkrét követelményeket állapított meg és intézkedéseket hozott a Bizottság és az EKSZ a norvég értékvámokkal kapcsolatos problémák kezelése érdekében?

3. Meg van-e győződve a Bizottság és az EKSZ arról, hogy a külön tárgyalások eredménye kielégítő?