Parlamento klausimas - O-000023/2017Parlamento klausimas
O-000023/2017

Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas ir pastarojo meto derybos dėl prekybos žuvimi protokolo (2016/0052(NLE))

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000023/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Bernd Lange, Tarptautinės prekybos komiteto vadu

Procedūra : 2017/2618(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000023/2017
Pateikti tekstai :
O-000023/2017 (B8-0215/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Po to, kai 2013 m. Norvegija pradėjo taikyti 277 proc., 429 proc. ir 344 proc. muitus ad valorem tam tikriems sūriams, avienai ir jautienai, rezoliucijoje dėl Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams,[1] padidėjimo Parlamentas nurodė, kad tai prieštarauja dvišalio susitarimo su Norvegija nuostatoms ir principams, ir paragino Komisiją toliau siekti abipusiai priimtino sprendimo dėl žemės ūkio produktų importo ir (arba) eksporto. Be to, Parlamentas paragino Komisiją nurodyti numatytas priemones, jei Norvegija atsisakytų atšaukti savo sprendimą, ir apsvarstyti galimybę pasiūlyti tolesnius veiksmus tuo atveju, jeigu bus nepakankamai bendradarbiaujama siekiant atšaukti minėtas priemones. Norvegija savo sprendimo neatšaukė.

1. Kokių veiksmų ėmėsi Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba, kad būtų rastas abipusiai priimtinas sprendimas?

2. Atsižvelgiant į kitas neseniai baigtas derybas su Norvegija, pavyzdžiui, dėl prekybos žuvimi protokolo (2016/0052(NLE)), kokius konkrečius reikalavimus pareiškė ir kokių konkrečių priemonių ėmėsi Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba, siekdamos išspręsti Norvegijos muitų ad valorem klausimą?

3. Ar Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba yra įsitikinusios, kad atskirų derybų rezultatas yra patenkinamas?