Parlamenta jautājums - O-000023/2017Parlamenta jautājums
O-000023/2017

Norvēģijas noteikto nodevu par lauksaimniecības produktiem palielinājums un nesenās sarunas par zivju tirdzniecības protokolu (2016/0052(NLE))

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000023/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Bernd Lange, Starptautiskās tirdzniecības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2618(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000023/2017
Iesniegtie teksti :
O-000023/2017 (B8-0215/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Pēc tam, kad Norvēģija 2013. gadā dažiem sieriem, jēra gaļai un liellopu gaļai uzlika procentuālo nodevu attiecīgi 277 %, 429 % un 344 % apmērā, Parlaments rezolūcijā par Norvēģijas noteikto nodevu par lauksaimniecības produktiem palielinājumu[1] norādīja, ka šie palielinājumi gan pēc būtības, gan burtiski ir pretrunā ar Norvēģiju noslēgtajam divpusējam nolīgumam, un aicināja Komisiju „panākt abpusēji apmierinošu risinājumu lauksaimniecības produktu importam/eksportam”. Turklāt Parlaments prasīja Komisijai konkretizēt pasākumus, ko plānots īstenot, ja Norvēģija atteiktos mainīt savu lēmumu, un apsvērt turpmākas rīcības ierosināšanu sadarbības trūkuma gadījumā, lai atceltu šos pasākumus. Norvēģija savu lēmumu nav mainījusi.

1. Kādus pasākumus Komisija un EĀDD ir veikuši, lai rastu abpusēji pieņemamu risinājumu?

2. Ņemot vērā citas nesen pabeigtās sarunas ar Norvēģiju, piemēram, par zivju tirdzniecības protokolu (2016/0052(NLE)), kādas konkrētas prasības Komisija un EĀDD ir izvirzījuši un kādus pasākumus veikuši, lai risinātu jautājumu par Norvēģijas noteiktajām procentuālajām nodevām?

3. Vai Komisija un EĀDD ir pārliecināti, ka atsevišķo sarunu rezultāts ir apmierinošs?