Parlementaire vraag - O-000023/2017Parlementaire vraag
O-000023/2017

Verhoging van de Noorse invoerrechten op landbouwproducten / recente onderhandelingen over het vishandelsprotocol (2016/0052/NLE)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000023/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Bernd Lange, namens de Commissie internationale handel

Procedure : 2017/2618(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000023/2017
Ingediende teksten :
O-000023/2017 (B8-0215/2017)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Nadat Noorwegen in 2013 ad-valoremrechten van 277 %, 429 % en 344 % had ingevoerd voor respectievelijk bepaalde kaassoorten, lamsvlees en rundvlees stelde het Parlement in zijn resolutie over de verhoging van de Noorse invoerrechten op landbouwproducten[1] dat deze verhoging in strijd was met de letter en de geest van de bilaterale overeenkomst met Noorwegen en verzocht het de Commissie "om toe te werken naar een wederzijds aanvaardbare oplossing betreffende invoer/uitvoer van landbouwproducten". Daarnaast verzocht het Parlement de Commissie aan te geven welke maatregelen zij voornemens is te treffen indien Noorwegen op zijn besluit weigert terug te komen en te overwegen om in het geval van gebrekkige samenwerking verdere stappen te ondernemen met het oog op het doen intrekken van de maatregelen. Noorwegen heeft zijn besluit niet ingetrokken.

1. Welke maatregelen hebben de Commissie en de EDEO genomen om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen?

2. Welke concrete eisen en maatregelen zijn de Commissie en de EDEO in het licht van andere recent afgeronde onderhandelingen met Noorwegen, zoals het vishandelsprotocol (2016/0052(NLE)), met betrekking tot de Noorse ad-valoremrechten overeengekomen?

3. Zijn de Commissie en de EDEO ervan overtuigd dat de resultaten van de separate onderhandelingen bevredigend zijn?