Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000023/2017

Teksty złożone :

O-000023/2017 (B8-0215/2017)

Debaty :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 17k
24 marca 2017
O-000023/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000023/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Bernd Lange, Komisji Handlu Międzynarodowego

 Przedmiot: Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (2016/0052(NLE))
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Po nałożeniu przez Norwegię w 2013 r. stawek celnych ad valorem w wysokości 277 %, 429 % i 344 % na niektóre sery, jagnięcinę i wołowinę Parlament w swojej rezolucji w sprawie podwyżki norweskich ceł na produkty rolne(1) uznał, że podwyżki te są sprzeczne z duchem i literą umowy dwustronnej, oraz wezwał Komisję do opracowania „wzajemnie zadowalającego rozwiązania w kwestii importu/eksportu produktów rolnych”. Ponadto Parlament zwrócił się do Komisji, aby określiła, jakie działania zamierza podjąć, gdyby Norwegia odmówiła uchylenia swojej decyzji, oraz aby w razie braku współpracy rozważyła możliwość zaproponowania dalszych działań w celu wycofania przedmiotowych środków. Norwegia nie uchyliła swojej decyzji.

1. Jakie działania Komisja i ESDZ podjęły, aby znaleźć wzajemnie zadowalające rozwiązanie?

2. W świetle innych niedawno zakończonych negocjacji z Norwegią, takich jak negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (2016/0052(NLE)) – jakie konkretne wymogi i środki Komisja i ESDZ przyjęły w reakcji na norweskie stawki celne ad valorem?

3. Czy Komisja i ESDZ są przekonane, że wynik tych odrębnych negocjacji jest zadowalający?

(1) Dz.U. C 75 z 26.2.2016, s. 118.

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności