Parlamentarno vprašanje - O-000023/2017Parlamentarno vprašanje
O-000023/2017

Povečanje norveških dajatev za kmetijske proizvode/nedavna pogajanja o protokolu o trgovini z ribami (2016/0052(NLE))

Vprašanje za ustni odgovor O-000023/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Bernd Lange, v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Postopek : 2017/2618(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000023/2017
Predložena besedila :
O-000023/2017 (B8-0215/2017)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Parlament je po uvedbi dajatev ad valorem stopnje 277 %, 429 % in 344 % za nekatere vrste sira, jagnjetino in govedino na Norveškem v svoji resoluciji o dvigu uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem[1] menil, da ta dvig ni v skladu z duhom in črko dvostranskega sporazuma z Norveško, in pozval Komisijo, naj si prizadeva za obojestransko zadovoljivo rešitev za uvoz in izvoz kmetijskih proizvodov. Poleg tega je Komisijo pozval, naj pojasni, katere ukrepe namerava sprejeti, če Norveška ne bi hotela spremeniti svoje odločitve, in naj v primeru nezadostnega sodelovanja za odpravo ukrepov razmisli, ali bi predlagala nadaljnje ukrepanje. Norveška svoje odločitve ni spremenila.

1. Katere ukrepe sta sprejeli Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje, da bi poiskali obojestransko zadovoljivo rešitev?

2. Katere zahteve in ukrepe sta glede na druga pred kratkim zaključena pogajanja z Norveško, kot je protokol o trgovini z ribami (2016/0052(NLE)), sprejeli za obravnavo norveških dajatev ad valorem?

3. Sta prepričani, da je izid ločenih pogajanj zadovoljiv?