Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000027/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000027/2017

Henstilling til Rådet om Kommissionen for Kvinders Status (CSW)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000027/2017
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Vilija Blinkevičiūtė, for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Procedure : 2017/2544(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000027/2017
Indgivne tekster :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) i Europa-Parlamentet vedtog den 14. februar 2017 en henstilling til Rådet om EU's prioriteter med henblik på den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status, der var afsat til styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse, og som fandt sted i New York i marts. Europa-Parlamentets prioriteter omfattede fem hovedområder:

– overordnede betingelser for styrkelse af kvinders og pigers position,

– forbedring af kvinders økonomiske selvstændiggørelse og overvindelse af barriererne på arbejdsmarkedet,

– sikring af, at kvinder er repræsenteret ligeligt på alle beslutningstagningsniveauer,

– imødekommelse af de mest marginaliserede kvinders behov

– og omsættelse af disse forpligtelser til udgifter og større synliggørelse af dem.

Kan Rådet besvare følgende spørgsmål:

1. Hvordan blev prioriteterne i Europa-Parlamentets henstilling taget i betragtning af Rådet ved udarbejdelsen af EU's holdning, og hvilke punkter fik ikke støtte fra medlemsstaterne og hvorfor?

2. Hvad er de vigtigste resultater, der blev opnået af EU under forhandlingerne om CSW's konklusioner, og i hvilket omfang var det muligt at omsætte EU's prioriteter til aftalt tekst i konlusionerne?

3. Opnåede EU nogen resultater i form af samlede forpligtelser til kvinders sundhed og navnlig foranstaltninger til at kompensere for de negative virkninger af den globale gag-regel ?

4. Den foreslåede ILO-konvention, der skal fastlægge en international standard for imødegåelse af kønsbaseret vold på arbejdspladsen, fik opbakning fra Europa-Parlamentet. Er der planlagt fremtidige skridt med hensyn til denne konvenion?