Parlamentin kysymys - O-000027/2017Parlamentin kysymys
O-000027/2017

Suositus neuvostolle YK:n naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta (CSW)

Suullisesti vastattava kysymys O-000027/2017
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Vilija Blinkevičiūtė, Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Menettely : 2017/2544(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000027/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta hyväksyi 14. helmikuuta 2017 neuvostolle annettavan suosituksen, joka koskee unionin painopisteitä maaliskuussa New Yorkissa pidetyssä YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 61. kokouksessa, jonka aiheena oli naisten taloudellinen voimaannuttaminen. Euroopan parlamentilla oli viisi painopistealuetta:

– naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen yleiset ehdot

– naisten taloudellisen voimaannuttamisen lisääminen ja työmarkkinoilla olevien esteiden poistaminen

– naisten tasapuolisen edustuksen varmistaminen kaikilla päätöksenteon tasoilla

– kaikkein syrjäytyneimpien naisten tarpeiden täyttäminen

– edellä olevien sitoumusten muuntaminen menoiksi ja niiden näkyvämmiksi tekeminen.

Voiko neuvosto vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Millä tavoin neuvosto otti parlamentin suositukset huomioon laatiessaan unionin kantaa, ja mitä kohtia jäsenvaltiot eivät kannattaneet ja miksi?

2. Millaisia konkreettisia, CSW:n päätelmissä näkyviä tuloksia EU sai aikaan neuvotteluissa, ja millä tavoin unionin painopistealueet näkyvät yhteisesti sovituissa päätelmissä?

3. Saiko unioni aikaan konkreettisia tuloksia naisten terveyttä koskevien maailmanlaajuisten sitoumusten suhteen ja hyväksyttiinkö erityisesti toimia, joilla torjutaan Yhdysvaltojen global gag -säännöstä naisille aiheutuvia haittoja?

4. Parlamentti kannatti ehdotusta ILO:n yleissopimuksen tekemisestä sellaisten kansainvälisten normien laatimiseksi, joilla voidaan puuttua työpaikalla esiintyvään sukupuoliperusteiseen väkivaltaan. Onko yleissopimusta varten suunniteltu tulevia toimenpiteitä?