Ceist pharlaiminteach - O-000027/2017Ceist pharlaiminteach
O-000027/2017

Moladh chuig an gComhairle faoin gCoimisiún um Stádas na mBan (CSB)

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000027/2017
chuig an gComhairle
Rule 128
Vilija Blinkevičiūtė, , thar ceann An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne

Nós Imeachta : 2017/2544(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000027/2017
Téacsanna arna gcur síos :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

An 14 Feabhra 2017, ghlac an Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne (FEMM) i bParlaimint na hEorpa moladh chuig an gComhairle maidir le tosaíochtaí an Aontais Eorpaigh do 61ú seisiún Choimisiún na Náisiún Aontaithe um Stádas na mBan a bhí tiomnaithe do chumhachtú eacnamaíoch na mBan, a tharla i mí an Mhárta i Nua-Eabhrac. Chuimsigh tosaíochtaí Pharlaimint na hEorpa cúig phríomhréimse:

– coinníollacha ginearálta maidir le mná agus cailíní a chumhachtú,

– cumhachtú eacnamaíoch na mban a fheabhsú agus bacainní ar an margadh saothair a shárú,

– rannpháirtíocht na mban a áirithiú ar gach leibhéal den chinnteoireacht,

– aghaidh a thabhairt ar riachtanais na mban is mó atá imeallaithe,

– agus na gealltanais sin a aistriú go caiteachas agus iad a dhéanamh níos infheicthe.

An féidir leis an gComhairle na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:

1. Conas gur chuir an Chomhairle na tosaíochtaí sa mholadh ón bParlaimint san áireamh nuair a bhí seasamh an Aontais Eorpaigh á ullmhú, agus cé acu pointí nach bhfuair tacaíocht ó na Ballstáit agus cén fáth?

2. Cérbh iad phríomh-mhórghníomhartha an Aontais Eorpaigh le linn na hidirbheartaíochta ar na conclúidí ón gCoimisiún um Stádas na mBan (CSB), agus cé chomh mór a bhí sé indéanta tosaíochtaí an Aontais a thabhairt isteach i dtéacs comhaontaithe na gconclúidí?

3. Ar bhain an tAontas Eorpach torthaí amach i dtaobh gealltanas domhanda maidir le sláinte na mban, agus, go háirithe, aon ghníomhaíochtaí chun gníomhú in aghaidh éifeachtaí diúltacha na rialach gobánaí idirnáisiúnta ar mhná?

4. Thacaigh an Pharlaimint leis an mbeartú atá déanta maidir le Coinbhinsiún na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) a bhunú chun caighdeán idirnáisiúnta a sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar fhoréigean ar bhonn inscne san ionad oibre. An bhfuil céimeanna beartaithe amach anseo maidir leis an gCoinbhinsiún sin?