Parlamentarno pitanje - O-000027/2017Parlamentarno pitanje
O-000027/2017

Preporuka Vijeću o Komisiji za položaj žena

Pitanje za usmeni odgovor O-000027/2017
upućena Vijeću
članak 128
Vilija Blinkevičiūtė, u ime Odbor za prava žena i jednakost spolova

Postupak : 2017/2544(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000027/2017
Podneseni tekstovi :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Odbor za prava žena i jednakost spolova (FEMM) Europskog parlamenta donio je 14. veljače 2017. preporuku Vijeću u pogledu prioriteta EU-a za 61. sjednicu Komisije UN-a za položaj žena, posvećenu jačanju ekonomskog položaja žena i održanu u ožujku u New Yorku. Prioriteti Europskog parlamenta obuhvaćali su pet glavnih područja:

– opći uvjeti za jačanje položaja žena i djevojčica,

– jačanje ekonomskog položaja žena te svladavanje prepreka na tržištu rada,

– jamčenje jednake zastupljenosti žena na svim razinama donošenja odluka,

– zadovoljavanje potreba najviše marginaliziranih žena,

– predstavljanje tih obveza u vidu rashoda i povećanje njihove vidljivosti.

Može li Vijeće odgovoriti na sljedeća pitanja:

1. Na koji je način Vijeće uzelo u obzir prioritete iz preporuke Parlamenta pri pripremi stajališta EU-a te koje točke nisu dobile potporu država članica i zašto?

2. Koja su bila glavna postignuća EU-a tijekom pregovora o zaključcima Komisije za položaj žena i u kojoj je mjeri bilo moguće uvrstiti prioritete EU-a u dogovoreni tekst zaključaka?

3. Je li EU ostvario neke rezultate u pogledu globalnih obveza povezanih sa zdravljem žena, a posebno s mjerama za suzbijanje negativnih učinaka „pravila globalnog blokiranja” na žene?

4. Parlament je podržao predloženu uspostavu konvencije MOR-a kojom bi se utvrdile međunarodne norme za rješavanje problema rodno uvjetovanog nasilja na radnom mjestu. Jesu li planirane ikakve buduće mjere u pogledu te konvencije?