Întrebare parlamentară - O-000027/2017Întrebare parlamentară
O-000027/2017

Recomandare adresată Consiliului privind Comisia pentru statutul femeilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000027/2017
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Procedură : 2017/2544(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000027/2017
Texte depuse :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

Comisia pentru drepturile femei și egalitatea de gen (FEMM) a Parlamentului European a adoptat la 14 februarie 2017 a recomandare adresată Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de-a 61-a sesiune a Comisiei pentru statutul femeii dedicată capacitării economice a femeilor, care a avut loc în martie la New York. Prioritățile Parlamentului European cuprind cinci domenii importante:

– condiții generale pentru capacitarea femeilor și a fetelor,

– îmbunătățirea capacitării economice a femeilor și depășirea obstacolelor pe piața muncii,

– asigurarea unei participări egale a femeilor la toate nivelurile decizionale,

– soluționarea nevoilor celor mai marginalizate femei,

– și concretizarea financiară a acestor angajamente și creșterea vizibilității lor.

Poate Consiliul să răspundă la următoarele întrebări:

1. În ce fel a luat în considerare Consiliul prioritățile din recomandarea Parlamentului în pregătirea poziției UE, ce puncte nu au primit sprijinul statelor membre și din ce motiv?

2. Care au fost principalele realizări ale UE în timpul negocierilor privind concluziile Comisiei pentru statutul femeilor și în ce măsură prioritățile UE au fost reflectate în textul convenit al concluziilor?

3. A obținut UE rezultate în ceea ce privește angajamentele globale privind sănătatea femeilor și, în special, acțiunile de combatere a efectelor negative asupra femeilor ale așa-numitei Global gag rule?

4. Parlamentul a sprijinit propunerea de elaborare a unei convenții a OIM care să stabilească un standard internațional pentru combaterea violenței de gen la locul de muncă. Sunt prevăzute măsuri pentru viitor în ceea ce privește convenția?