Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000029/2017

Předložené texty :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Rozpravy :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 195kWORD 18k
12. dubna 2017
O-000029/2017
Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000029/2017
Komisi
článek 130b jednacího řádu
Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec

 Předmět: Závažná interpelace - Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa

V posledních týdnech se objevují znepokojující informace o nekalých obchodních praktikách používaných v brazilských společnostech zpracovávajících maso. Ukazuje se, že největší masokombináty po léta vyvážely do světa hovězí a drůbeží maso, které neodpovídalo kvalitativním standardům. Zkažené maso bylo údajně upravováno chemikáliemi, objem masa zvětšován přidáváním lepenky a v některých vzorcích byly objeveny i stopy salmonely. Všechny tyto nepovolené postupy údajně procházely přes brazilské kontrolní orgány bez povšimnutí z důvodu korupce.

Podle vyjádření komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenise Andriukaitise na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 3. 4. 2017 má EU nejvyšší standardy bezpečnosti potravin na světě. Vnitrostátní kontrolní orgány členských států přesto vícekrát přišly s odhaleními zkažených nebo nekvalitních masných výrobků, které se na evropský jednotný trh dostaly.

Jelikož komisař Andriukaitis neposkytl vyčerpávající odpovědi na otázky předložené výborem AGRI, pochybnosti ohledně bezpečnosti potravin dodávaných na evropský trh nadále přetrvávají.

1. Jaké záruky může Komise evropským občanům poskytnout, že nekalé obchodní praktiky v potravinovém řetězci se nebudou opakovat?

2. Vzhledem k tomu, že vyšetřování brazilských společností probíhalo dva roky, jak je možné, že tyto nekalé praktiky neodhalily evropské kontrolní orgány?

3. Na evropské producenty masa jsou kladeny stále vyšší sanitární nároky. Jaké nároky budou kladeny na brazilské producenty v rámci aktuálně vyjednávané obchodní dohody mezi EU a Mercosurem?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: SK
Právní upozornění - Ochrana soukromí