Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000029/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Keskustelut :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 18k
12. huhtikuuta 2017
O-000029/2017
Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu O-000029/2017
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec

 Aihe: Ensisijainen tiedustelu - Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta

Viime viikkoina on julkaistu kertomuksia brasilialaisten lihanjalostusyritysten soveltamista laittomista kaupan käytännöistä. Vaikuttaa siltä, että suurimmat lihanjalostuslaitokset ovat vuosien ajan vieneet muualle maailmaan lihaa ja siipikarjanlihaa, joka ei ole täyttänyt vaadittuja normeja. Pilaantunutta lihaa on väitteiden mukaan käsitelty kemikaaleilla, siihen on lisätty pahvia ja se on joissain tapauksissa jopa sisältänyt merkkejä salmonellasta. Brasilian seurantavirastojen väitetään jättäneen ottamatta huomioon kyseiset laittomat käytännöt korruption vuoksi.

Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komission jäsen Vytenis Andriukaitis kertoi Euroopan parlamentille 3. huhtikuuta 2017, että EU:ssa on maailman tiukimmat elintarviketurvallisuusnormit, mutta jäsenvaltioiden kansalliset seurantavirastot ovat silti havainneet useita tapauksia, joissa sisämarkkinoille on päässyt pilaantuneita tai heikkolaatuisia lihatuotteita.

Koska komission jäsen Andriukaitis ei pystynyt antamaan kattavia vastauksia AGRI-valiokunnan esittämiin kysymyksiin, unionin markkinoille tuotaviin elintarvikkeisiin kohdistuu edelleen epäilyksiä.

1. Kuinka komissio voi taata unionin kansalaisille, että jatkossa ei enää sallita vastaavia epärehellisiä kaupan käytäntöjä elintarvikeketjussa?

2. Miksi eurooppalaiset seurantavirastot eivät havainneet laittomia käytäntöjä, vaikka brasilialaisten yritysten toimintaa tutkittiin kahden vuoden ajan?

3. Ottaen huomioon, että eurooppalaisilta tuottajilta vaaditaan yhä tiukempien normien noudattamista, millaisia vaatimuksia brasilialaisille tuottajille asetetaan meneillään olevissa EU:n ja Mercosur-maiden kauppasopimusneuvotteluissa?

Kysymyksen alkukieli: SK
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö