Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000029/2017

Teksty złożone :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Debaty :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 196kWORD 18k
12 kwietnia 2017
O-000029/2017
Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty O-000029/2017
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec

 Przedmiot: Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii

W ostatnich tygodniach pojawiły się niepokojące informacje dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych w brazylijskich zakładach przetwórstwa mięsa. Okazuje się, że największe kombinaty mięsne przez lata eksportowały na cały świat wołowinę i mięso drobiowe niespełniające norm jakości. Zepsute mięso miało być poddawane działaniu chemikaliów, objętość mięsa miano zwiększać przez dodawanie do niego tektury, a w niektórych próbkach wykryto ślady salmonelli. Z powodu korupcji wszystkie te niedozwolone praktyki nie były odnotowywane przez brazylijskie organy kontrolne.

Zgodnie z oświadczeniem komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa, wygłoszonym na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 3 kwietnia 2017 r., unijne normy bezpieczeństwa żywności są najwyższe na świecie. Tymczasem krajowe organy kontrolne państw członkowskich niejednokrotnie zgłaszały, że na jednolity rynek europejski dostały się zepsute lub niespełniające norm jakości wyroby mięsne.

Komisarz Andriukaitis nie odpowiedział wyczerpująco na pytania komisji AGRI, dlatego utrzymują się wątpliwości co do bezpieczeństwa produktów spożywczych dostarczanych na rynek europejski.

1. Jak Komisja może zagwarantować obywatelom europejskim, że nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności nie będą się powtarzać?

2. Jak to możliwe, że europejskie organy kontrolne nie ujawniły wspomnianych nieuczciwych praktyk, skoro dochodzenie w sprawie przedsiębiorstw brazylijskich toczyło się przez dwa lata?

3. Zważywszy że na europejskich producentów mięsa nakładane są coraz ostrzejsze wymagania, jakie wymagania zostaną nałożone na producentów brazylijskich w negocjowanej obecnie umowie handlowej między UE a państwami Mercosuru?

Oryginalny język pytania: SK
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności