Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000030/2017

Внесени текстове :

O-000030/2017 (B8-0315/2017)

Разисквания :

PV 12/06/2017 - 10
PV 15/06/2017 - 11.1
CRE 15/06/2017 - 11.1

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 192kWORD 18k
21 април 2017 г.
O-000030/2017/rev.1
Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания O-000030/2017/rev.1
до Комисията
Член 130 б от Правилника за дейността
Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg, Joëlle Bergeron, от името на групата EFDD

 Относно: Запитване - Отбелязване през 2017 г. на Международния ден на семейството: насърчаване на ролята на родителите за гарантирането на добро образование за техните деца
 Отговор по време на пленарно заседание 

От 1993 г. насам на 15 май всяка година се отбелязва Международният ден на семейството(1), което отразява значението, придавано от общността на семейството като естествената и основна клетка на обществото, и правото на семейството да бъде защитавано от обществото и държавата(2).

През 2017 г. акцентът на отбелязването е в частност върху ролята на семейството за насърчаване на образование в ранна детска възраст и възможности за учене през целия живот за децата и младежите, значението на всички лица, полагащи грижи за членове на семейството (баща, майка, баби и дядовци, братя и сестри), и значението на образованието, давано от родителите, за благоденствието на децата.

Родителите, а често и бабите и дядовците, играят жизненоважна роля за гарантирането на добро образование, което започва в ранна детска възраст и продължава през целия живот на децата/внуците им.

1. Възнамерява ли Комисията да разработи мерки, за да подпомогне държавите членки при изпълнението на насоките за Международния ден на семейството през 2017 г.?

2. Ще координира ли Комисията дейностите на държавите членки, за да се отчете важната работа на членовете на семейството в полагането на грижи, вместо единствено да се насърчават публични структури за полагане на грижи?

3. Комисията би ли оценила, в сътрудничество с държавите членки, възможността от разработване на мерки, с които да се изтъкне ценността на „невидимата работа“ на семейството за насърчаване на образование в ранна детска възраст (от бащата и майката) и нейния принос към БВП на държавите членки?

(1) Резолюция A/RES/47/237 на Общото събрание на ООН.
(2) Член 16 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН.

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност