Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000030/2017

Indgivne tekster :

O-000030/2017 (B8-0315/2017)

Forhandlinger :

PV 12/06/2017 - 10
PV 15/06/2017 - 11.1
CRE 15/06/2017 - 11.1

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 17k
21. april 2017
O-000030/2017/ændr.1
Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling O-000030/2017/ændr.1
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130b
Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg, Joëlle Bergeron, for EFDD-Gruppen

 Om: Større forespørgsel - 2017 Afholdelse af den internationale familiedag: fremme af forældres rolle med hensyn til at sikre uddannelser af god kvalitet til deres børn.
 Besvarelse på plenarmøde 

Siden 1993 er den internationale familiedag blevet afholdt hvert år den 15. maj(1), hvilket afspejler den betydning, som Fællesskabet tillægger familien som den naturlige og grundlæggende gruppeenhed i samfundet, og dens ret til beskyttelse fra samfundet og staten(2).

I 2017 bliver der navnlig sat fokus på familiens rollei forbindelse med at fremme førskoleundervisning og børn og unges muligheder for livslang læring, betydningen af alle omsorgsgivere i familien (far, mor, bedsteforældre og søskende) og betydningen af forældrenes uddannelse for børnenes velfærd.

Forældre, og ofte bedsteforældre, spiller en afgørende rolle for at sikre uddannelser af god kvalitet, der starter i den tidlige barndom og fortsætter igennem hele deres børns og børnebørns liv.

1. Har Kommissionen i sinde at udvikle foranstaltninger for at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre retningslinjerne for den internationale familiedag 2017?

2. Vil Kommissionen koordinere medlemsstaternes indsats for at anerkende familiemedlemmers vigtige arbejde som omsorgsgivere i familien i stedet for kun at fremme offentlige pleje- og pasningsstrukturer?

3. Vil Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne vurdere muligheden for at udvikle foranstaltninger, der understreger værdien af det "usynlige arbejde", som familien yder ved at fremme førskoleundervisning (fra faderen og moderens side) og familiens bidrag til medlemsstaternes BNP?

(1) FN’s Generalforsamling 2005, A/RES/47/237.
(2) Artikel 16 i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik