Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000030/2017

Esitatud tekstid :

O-000030/2017 (B8-0315/2017)

Arutelud :

PV 12/06/2017 - 10
PV 15/06/2017 - 11.1
CRE 15/06/2017 - 11.1

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 100kWORD 18k
21. aprill 2017
O-000030/2017/variant1
Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga O-000030/2017/variant1
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg, Joëlle Bergeron, fraktsiooni EFDD nimel

 Teema: Põhjalikum arupärimine - "Rahvusvahelise perepäeva 2017" tähistamine: vanemate rolli edendamine laste kvaliteetse hariduse tagamiseks
 Vastus täiskogul 

1993. aastast on rahvusvahelist perepäeva 15. mail tähistatud igal aastal(1), mis näitab, kui tähtsaks peab kogukond perekonda kui ühiskonna loomulikku ja põhilist rakukest ning tema õigust ühiskonna ja riigi kaitsele(2).

2017. aasta perepäeval keskendutakse eelkõige perekonna rollile alushariduse ning laste ja noorte elukestva õppe võimaluste edendamisel, kõigi hooldajate (isa, ema, vanavanemad ja vend või õde) tähtsusele perekonnas ja sellele, kui tähtis on vanemate haridus laste heaolule.

Vanematel ja sageli ka vanavanematel on väga oluline roll kvaliteetse hariduse tagamisel, alustades laste ja lastelaste varasest lapsepõlvest ning jätkuvalt läbi nende elu.

1. Kas komisjon kavatseb välja töötada meetmeid, et aidata liikmesriikidel rakendada „Rahvusvahelise perepäeva 2017“ suuniseid?

2. Kas komisjon kavatseb koordineerida liikmesriikide tegevust, et tunnustada perekonnaliikmetest hooldajate töö tähtsust, selle asemel et edendada ainult avaliku sektori hooldusstruktuure?

3. Kas komisjon kaaluks koostöös liikmesriikidega selliste meetmete arendamise võimalusi, mis tõstaksid esile pere nähtamatut tööd (isa ja ema poolt) alushariduse edendamisel ja selle panust liikmesriikide SKPsse?

(1) ÜRO Peaassamblee, A/RES/47/237.
(2) Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 16.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika