Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000030/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000030/2017 (B8-0315/2017)

Keskustelut :

PV 12/06/2017 - 10
PV 15/06/2017 - 11.1
CRE 15/06/2017 - 11.1

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 18k
21. huhtikuuta 2017
O-000030/2017/tark.1
Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu O-000030/2017/tark.1
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg, Joëlle Bergeron, EFDD-ryhmän puolesta

 Aihe: Ensisijainen tiedustelu - kansainvälisen perhepäivän viettäminen vuonna 2017: vanhempien roolin edistäminen lasten laadukkaan koulutuksen takaamisessa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kansainvälistä perhepäivää on vuodesta 1993 lähtien vietetty 15. toukokuuta joka vuosi(1), ja sitä viettämällä halutaan osoittaa, että yhteiskunta pitää perhettä merkityksellisenä yhteiskunnan luonnollisena perusyksikkönä, jota yhteiskunnan ja valtion on suojeltava(2).

Vuonna 2017 perhepäivän vietossa painotetaan perheen roolia lasten koulutuksen edistämisessä varhaislapsuudessa ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuden tarjoamisessa lapsille ja nuorille, sekä kaikkien perheen huolenpitäjien (isä, äiti, isovanhemmat, sisarukset) merkitystä ja vanhempien koulutuksen merkitystä lasten hyvinvoinnille.

Vanhemmilla ja usein myös isovanhemmilla on tärkeä rooli laadukkaan opetuksen varmistamisessa varhaislapsuudessa sekä sen varmistamisessa, että heidän lapsillaan ja lapsenlapsillaan on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen.

1. Aikooko komissio laatia toimia tukeakseen jäsenvaltioita vuoden 2017 kansainvälistä perhepäivää koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanossa?

2. Aikooko komissio koordinoida jäsenvaltioiden toimia, joilla pyritään tunnustamaan perheenjäsenten arvokas työ huolenpitäjinä eikä vain edistämään julkisia hoivarakenteita?

3. Aikooko komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tutkia mahdollisuutta laatia toimia, joilla voitaisiin korostaa perheen (isän ja äidin) tekemän ”näkymättömän työn” arvoa varhaiskasvatuksen edistämisessä ja sen osuutta jäsenvaltioiden bruttokansantuotteen kartuttamisessa?

(1) YK:n yleiskokous, A/RES/47/237.
(2) Ihmisoikeuksien julistuksen 16 artikla.

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö