Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000030/2017

Iesniegtie teksti :

O-000030/2017 (B8-0315/2017)

Debates :

PV 12/06/2017 - 10

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 189kWORD 16k
2017. gada 21. aprīlis
O-000030/2017/pārsk.1
Plaša iztaujāšana, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates O-000030/2017/pārsk.1
Komisijai
Reglamenta 130.b pants
Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg, Joëlle Bergeron, EFDD grupas vārdā

 Temats: Plaša interpelācija - 2017. gada Starptautiskās ģimenes dienas atzīmēšana: vecāku lomas veicināšana kvalitatīvas bērnu izglītības nodrošināšanā

Kopš 1993. gada ik gadu 15. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā ģimenes diena(1), kas parāda, kādu vērtību sabiedrība piešķir ģimenei kā dabiskai sabiedrības pamatšūniņai un tās tiesībām uz sabiedrības un valsts aizsardzību(2).

Atzīmējot šo dienu 2017. gadā, uzsvars tiks likts uz ģimenes lomu bērnu un jauniešu pirmsskolas audzināšanas un mūžizglītības iespēju veicināšanā, uz visu ģimenes aprūpētāju (tēva, mātes, vecvecāku un māsu un brāļu) nozīmību, kā arī uz vecāku izglītības nozīmi bērnu labklājībā.

Vecākiem — un bieži vien vecvecākiem — ir izšķirīga loma kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā jau no bērna un mazbērna agras bērnības un visa viņa mūža gaitā.

1. Vai Komisija ir iecerējusi izstrādāt pasākumus, kas palīdzētu dalībvalstīm īstenot 2017. gada Starptautiskās ģimenes dienas vadlīnijas?

2. Vai Komisija koordinēs dalībvalstu darbības, kuru mērķis ir atzīt ģimenes locekļu nozīmi aprūpes darbā, nevis atbalstīs tikai publiskās aprūpes struktūras?

3. Vai Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izvērtēs iespēju izstrādāt pasākumus, kas uzsvērtu, cik svarīgs pirmsskolas audzināšanas (ko veic tēvs un māte) veicināšanā ir ģimenes “neredzamais darbs” un kāds ir tā devums dalībvalstu IKP?

(1) ANO Ģenerālā asambleja, A/RES/47/237.
(2) Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 16. pants.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika