Parlamendi esitatud küsimus - O-000031/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000031/2017

ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents)

Suuliselt vastatav küsimus O-000031/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Linnéa Engström, Kalanduskomisjoni nimel

Menetlus : 2017/2653(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000031/2017
Esitatud tekstid :
O-000031/2017 (B8-0311/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Tänavu (2017. aasta juunis) toimub ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents). See on ainulaadne võimalus liituda rahvusvahelise protsessiga ookeanide ülemaailmse majandamise parandamiseks. EL on ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki käsitleva määruse abil aidanud mitmel kolmandal riigil oma kalavarude majandamist ja kontrolli parandada.

Sellega seoses küsime komisjonilt:

– Kuidas toetab komisjon säästva arengu eesmärgi nr 14 täielikku rakendamist?

– Kuidas kavatseb EL ÜRO ookeanikonverentsi raames edendada terviklikku lähenemist ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses ja sellise kalapüügi lõpetamisel ja kuidas ta kavatseb osaleda ookeanide õiglase ülemaailmse majandamise kehtestamisel?

– Kas komisjon (ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes samuti on ookeanide majandamisega seotud) kavatsevad võtta meetmeid, et tagada ühest küljest ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastase võitluse ning teisest küljest kaubandus- ja turupoliitika parem kooskõlastamine?