Parlamentarno pitanje - O-000031/2017Parlamentarno pitanje
O-000031/2017

Konferencija UN-a na visokoj razini o potpori provedbi cilja održivog razvoja br. 14 (Konferencija UN-a o oceanima)

Pitanje za usmeni odgovor O-000031/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Linnéa Engström, u ime Odbor za ribarstvo

Postupak : 2017/2653(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000031/2017
Podneseni tekstovi :
O-000031/2017 (B8-0311/2017)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Ove godine, u lipnju 2017., održat će se Konferencija UN-a na visokoj razini o potpori provedbi cilja održivog razvoja br. 14 (Konferencija UN-a o oceanima). To je jedinstvena mogućnost za uključivanje u međunarodni proces boljeg globalnog upravljanja oceanima. Europska unija je većem broju trećih zemalja pomogla u boljem upravljanju ribarstvom i njegovoj kontroli zahvaljujući Uredbi o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu.

U tom kontekstu Komisiji se upućuje sljedeće pitanje:

– Na koji će način Komisija doprinijeti potpunoj provedbi cilja održivog razvoja br. 14?

– Kako će EU, u kontekstu Konferencije UN-a o oceanima, promicati sveobuhvatni pristup suzbijanju i iskorjenjivanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i na koji će se način uključiti u uspostavu pravičnog globalnog upravljanja oceanima?

– Hoće li Komisija (i potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica, koja je također uključena u upravljanje oceanima) poduzeti mjere za bolju koordinaciju borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i trgovinske i tržišne politike?