Întrebare parlamentară - O-000031/2017Întrebare parlamentară
O-000031/2017

Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltarea durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000031/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Linnéa Engström, în numele Comisia pentru pescuit

Procedură : 2017/2653(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000031/2017
Texte depuse :
O-000031/2017 (B8-0311/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

În luna iunie a acestui an va avea loc o Conferință ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltarea durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele). Conferința reprezintă o oportunitate unică de lansare a unui proces internațional de îmbunătățire a guvernării globale a oceanelor. UE a ajutat o serie de țări terțe să își îmbunătățească managementul și controlul pescuitului prin regulamentul privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN).

În acest context, Comisia este întrebată:

– Cum contribuie Comisia la implementarea integrală a ODD nr. 14?

– Cum va promova UE, în contextul Conferinței ONU privind oceanele, o abordare cuprinzătoare pentru combaterea și eliminarea activităților de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate și cum se va angaja Uniunea în instituirea unei guvernări echitabile globale a oceanelor?

– Va adopta Comisia (și VP/ÎR care, de asemenea, este implicată în guvernarea oceanelor) măsuri pentru a asigura o mai bună coordonare între lupta împotriva pescuitului ilicit, nedeclarat și nereglementat și politicile comerciale și cele de piață?