Parlamentná otázka - O-000031/2017Parlamentná otázka
O-000031/2017

Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000031/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Linnéa Engström, v mene Výboru pre rybárstvo

Postup : 2017/2653(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000031/2017
Predkladané texty :
O-000031/2017 (B8-0311/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V tomto roku (v júni 2017) sa uskutoční konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne). Je to jedinečná príležitosť na zapojenie sa do medzinárodného procesu zameraného na zlepšenie globálnej správy oceánov. EÚ prostredníctvom nariadenia o boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu viacerým tretím krajinám pomáha zlepšovať riadenie a kontrolu ich rybolovu.

V tejto súvislosti kladieme Komisii tieto otázky:

– Ako Komisia prispieva k úplnému vykonávaniu cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14?

– Ako bude Komisia v kontexte konferencie OSN o oceáne presadzovať komplexný prístup k boju proti NNN rybolovným činnostiam a k ich odstráneniu a ako sa zapojí do vytvárania spravodlivej globálnej správy oceánov?

– Prijme Komisia (a PK/VP, ktorá je takisto zapojená do správy oceánov) opatrenia na zabezpečenie lepšej koordinácie medzi NNN rybolovom na jednej strane a obchodnou a trhovou politikou na druhej strane?