Parlamentsfråga - O-000031/2017Parlamentsfråga
O-000031/2017

FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens)

Fråga för muntligt besvarande O-000031/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Linnéa Engström, för Fiskeriutskottet

Förfarande : 2017/2653(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000031/2017
Ingivna texter :
O-000031/2017 (B8-0311/2017)
Omröstningar :
Antagna texter :

I år (juni 2017) kommer det att hållas en FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens). Detta är ett unikt tillfälle att ta del i en internationell process för att förbättra den globala förvaltningen av oceanerna. EU har hjälpt många tredjeländer att förbättra sin fiskeriförvaltning och fiskerikontroll genom förordningen om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Det är mot denna bakgrund som följande frågor ställs till kommissionen:

– På vilket sätt bidrar kommissionen till ett fullständigt genomförande av mål 14 för hållbar utveckling?

– På vilket sätt kommer EU att inom ramen för FN:s oceankonferens att främja ett omfattande tillvägagångssätt för att bekämpa och sätta stopp för IUU-fiskeverksamhet och hur kommer EU att bidra till fastställandet av en rättvis global förvaltning av oceanerna?

– Kommer kommissionen (och vice ordföranden/den höga representanten, som också är engagerad i förvaltningen av oceanerna) att vidta åtgärder för att säkerställa bättre samordning mellan bekämpningen av IUU-fiske, och handels- och marknadspolitiken?