Întrebare parlamentară - O-000033/2017Întrebare parlamentară
O-000033/2017

Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000033/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Linda McAvan, în numele Comisia pentru dezvoltare

Procedură : 2017/2594(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000033/2017
Texte depuse :
O-000033/2017 (B8-0313/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

Strategia globală 2016 pentru politica externă și de securitate a UE (SGUE) include „Reziliența statelor și a societăților în estul și sudul Uniunii Europene” pe lista celor cinci priorități ale acțiunii externe a UE. Această prioritate se va concretiza printr-o comunicare comună intitulată „Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE”. UE și-a definit deja modul de abordare a rezilienței în diferite documente de politică, în special în Comunicarea Comisiei privind „Abordarea UE în materie de reziliență” (2012), în „Planul de acțiune pentru reziliență în țările predispuse la crize pentru 2013-2020”, legat de prima, precum și în Concluziile Consiliului privind reziliența (2013). Promovarea rezilienței este, de asemenea, o parte importantă a acordurilor internaționale la care a aderat UE, cum ar fi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre, Acordul de la Paris privind schimbările climatice sau reuniunea mondială la nivel înalt privind ajutorul umanitar (WHS). Având în vedere toate acestea, Comisia să clarifice următoarele puncte?

1. Va promova noua inițiativă politicile UE existente pe această temă și le va asigura continuitatea (în special planul de acțiune existent)? Cum va lua în considerare noul document lecțiile învățate din implementarea acestor politici și rezultatele evaluării privind reziliența (planificată inițial pentru 2018)?

2. Cum va promova UE alinierea noii inițiative privind reziliența cu angajamentele internaționale și acțiunile UE în curs de desfășurare derivate din acestea, cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG), Cadrul Sendai, Acordul de la Paris și WHS? Cum va respecta principiile eficacității dezvoltării, mai ales cel al sumării democratice?

3. Cum va promova noua inițiativă o abordare UE coerentă a rezilienței și complementaritatea politicilor sale de dezvoltare, umanitare, externe și de securitate, protejând în același timp mandatul specific și obiectivele fiecărui domeniu politic, în special respectarea principiilor umanitare?

4. SGUE vorbește despre reziliența „statală și societală”, în timp ce politicile actuale se concentrează în mod clar pe persoane, gospodării și comunități. Cum va asigura această nouă comunicare faptul că eforturile UE privind reziliența se concentrează pe nevoile celor mai vulnerabile populații și subliniază rolul actorilor locali și al societății civile? Cum va fi abordat rolul esențial al femeilor în promovarea rezilienței?

5. Cum va reconcilia noua comunicare caracterul global al inițiativelor UE existente în legătură cu reziliența în țările fragile și în țările afectate de criză cu intenția de a include propuneri specifice pentru regiunile din jurul UE?