Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 16k
4 mei 2017
O-000036/2017
Beperkte interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000036/2017
aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 130 bis van het Reglement
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri

 Betreft: Beperkte interpellatie - VP/HR - De vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte

Als reactie op de afschuwelijke aanslagen op twee koptische kerken in Egypte twee weken geleden, heeft president Sisi de noodtoestand afgekondigd, die drie maanden van kracht zal blijven. De politie en de veiligheidsdiensten beschikken sinds president Sisi in 2013 aan de macht kwam al over vergaande ingrijpende bevoegdheden, en deze bevoegdheden zullen nu nog verder worden verruimd. De onderdrukking van maatschappelijke organisaties en de vervolging van mensenrechtenactivisten zullen naar waarschijnlijkheid doorgaan of zelfs verergeren. Tegelijkertijd werkt de EU aan de vaststelling, voor de zomer, van partnerschapsprioriteiten met Egypte.

Wat zullen volgens de VV/HV de gevolgen van de noodtoestand zijn voor de aanhoudende schending van fundamentele beginselen en schendingen van vrijheden en mensenrechten in de Egyptische samenleving?

Op welke wijze zullen de voortdurende mensenrechtenschendingen van invloed zijn op de vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte? Hoe wil de VV/HV waarborgen dat de mensenrechten in deze partnerschapsprioriteiten voorrang krijgen boven migratiebeheer en terrorismebestrijding?

In de conclusies van de Europese Raad over Egypte van 6 maart 2017 kwamen de mensenrechten in het geheel niet aan de orde. Wanneer heeft de VV/VP zelf tijdens haar contacten met de Egyptische autoriteiten het onderwerp mensenrechten voor het laatst ter tafel gebracht?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid